• انتخابات ریاست جمهوری 2010
  • اکتوبر - 2012
  • دفتر فیفا - 2013
  • انتخابات ریاست جمهوری 2010
  • انتخابات ریاست جمهوری 2010

گزارش مشاهده از روند ثبت‌نام رای‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393

موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، به‌عنوان بزرگترین نهاد ملی ناظر بر پروسه‌های انتخاباتی در کشور، تجربه مشاهده از چندین دور انتخابات در کشور، منجمله مشاهده از روند ثبت‌نام رای‌دهندگان را در گذشته داشته است. فیفا، برنامه مشاهده از روند ثبت‌نام رای‌دهندگان انتخابات ۱۳۹۳ را با حمایت مالی کشور دوست جرمنی و از طریق استخدام (334) ناظرین درازمدت خود در ۳۴ ولایت کشور به‌سر رسانده است. برای انجام این مامول، فیفا پرسش‌نامه‌های معیاری را مطابق به قانون انتخابات و طرزالعمل ثبت‌نام رای‌دهندگان تهیه، و بانک معلوماتی خاصی را دیزاین کرده است. ونیز با استخدام ناظرین مجرب و آموزش‌دیده خویش، تمامی محلات ثبت‌نام را در 34 ولایت کشور تحت پوشش مشاهده خویش قرار داده است. بر اساس این برنامه، ناظرین فیفا گزارشات هفته‌وار مشاهدات خویش را به‌طور منظم به دفتر مرکزی ارسال نموده که سپس این معلومات مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته و در قالب گزارش هفته‌وار، تهیه و تدوین می‌گردید. پس از آن، این گزارش افزون بر نشر آن در ویب‌سایت خویش، با کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای همکار شریک ساخته می‌شد.

راپور را دانلود نمایید

یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (17 سنبله تا 30 سنبله 1392) قرار ذیل است:

وضعیت عمومی:
1. تهدیدات امنیتی تاثیرگذار بر روند ثبت‌نام
یافته‌ها در طول دو هفته‌ی گذشته (هفته‌ی پنجم مرحله‌ی دوم ثبت‌نام) نشان می‌دهد که مشکلات امنیتی بعضا باعث ایجاد ترس میان مردم و کم‌رنگ شدن حضور آنان در پروسه گردیده است. اغلب در برخی ولایت‌ها، حوادث و واقعاتی که در مراکز آن‌ها اتفاق می‌افتد، تاثیرات مستقیمی بالای پروسه‌ی ثبت‌نام در تمامی نقاط آن داشته است. عمده‌ی تاثیرات امنیتی بالای مراکز ثبت‌نام، در مراکز لایت‌های ذیل ثبت و به‌مشاهد رسیده است:

Read more: یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (17 سنبله تا 30 سنبله 1392) قرار ذیل است:

یافته‌های نظارتی پروسه‌ی ثبت‌نام؛ مرحله‌ی دوم هفته‌ی پنجم (3 اسد تا 9 سنبله 1392)

گزارش هفته‌وار از نظارت بر روند ثبت‌نام رای‌دهندگان انتخابات 1393
یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (3 اسد تا 9 سنبله 1392)  قرار ذیل است:
وضعیت عمومی:
1.    تهدیدات امنیتی تاثیرگذار بر روند ثبت‌نام
یافته‌ها در طول دو هفته‌ی گذشته (هفته‌ی پنجم مرحله‌ی دوم ثبت‌نام) نشان می‌دهد که مشکلات امنیتی بعضا باعث ایجاد ترس میان مردم و کم‌رنگ شدن حضور آنان در پروسه گردیده است. اغلب در برخی ولایت‌ها، حوادث و واقعاتی که در مراکز آن‌ها اتفاق می‌افتد، تاثیرات مستقیمی بالای پروسه‌ی ثبت‌نام داشته است. عمده‌ی تاثیرات امنیتی بالای مراکز ثبت‌نام، در مراکز لایت‌های ذیل ثبت و به‌مشاهد رسیده است:

Read more: یافته‌های نظارتی پروسه‌ی ثبت‌نام؛ مرحله‌ی دوم هفته‌ی پنجم (3 اسد تا 9 سنبله 1392)