• انتخابات ریاست جمهوری 2010
  • اکتوبر - 2012
  • دفتر فیفا - 2013
  • انتخابات ریاست جمهوری 2010
  • انتخابات ریاست جمهوری 2010

یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (17 سنبله تا 30 سنبله 1392) قرار ذیل است:

وضعیت عمومی:
1. تهدیدات امنیتی تاثیرگذار بر روند ثبت‌نام
یافته‌ها در طول دو هفته‌ی گذشته (هفته‌ی پنجم مرحله‌ی دوم ثبت‌نام) نشان می‌دهد که مشکلات امنیتی بعضا باعث ایجاد ترس میان مردم و کم‌رنگ شدن حضور آنان در پروسه گردیده است. اغلب در برخی ولایت‌ها، حوادث و واقعاتی که در مراکز آن‌ها اتفاق می‌افتد، تاثیرات مستقیمی بالای پروسه‌ی ثبت‌نام در تمامی نقاط آن داشته است. عمده‌ی تاثیرات امنیتی بالای مراکز ثبت‌نام، در مراکز لایت‌های ذیل ثبت و به‌مشاهد رسیده است:

Read more: یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (17 سنبله تا 30 سنبله 1392) قرار ذیل است:

یافته‌های نظارتی پروسه‌ی ثبت‌نام؛ مرحله‌ی دوم هفته‌ی پنجم (3 اسد تا 9 سنبله 1392)

گزارش هفته‌وار از نظارت بر روند ثبت‌نام رای‌دهندگان انتخابات 1393
یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (3 اسد تا 9 سنبله 1392)  قرار ذیل است:
وضعیت عمومی:
1.    تهدیدات امنیتی تاثیرگذار بر روند ثبت‌نام
یافته‌ها در طول دو هفته‌ی گذشته (هفته‌ی پنجم مرحله‌ی دوم ثبت‌نام) نشان می‌دهد که مشکلات امنیتی بعضا باعث ایجاد ترس میان مردم و کم‌رنگ شدن حضور آنان در پروسه گردیده است. اغلب در برخی ولایت‌ها، حوادث و واقعاتی که در مراکز آن‌ها اتفاق می‌افتد، تاثیرات مستقیمی بالای پروسه‌ی ثبت‌نام داشته است. عمده‌ی تاثیرات امنیتی بالای مراکز ثبت‌نام، در مراکز لایت‌های ذیل ثبت و به‌مشاهد رسیده است:

Read more: یافته‌های نظارتی پروسه‌ی ثبت‌نام؛ مرحله‌ی دوم هفته‌ی پنجم (3 اسد تا 9 سنبله 1392)

یافته های نظارتی پروسه ی ثبت نام، مرحله دوم هفته ی دوم و سوم

یافته‌های مهم هفته؛ از تاریخ (13  تا 26 اسد 1392)  قرار ذیل است:
وضعیت عمومی:
1.    تهدیدات امنیتی تاثیرگذار بر روند ثبت‌نام:
•    یافته‌ها در طول دو هفته‌ی گذشته (هفته‌ی دوم و سوم مرحله‌ی دوم ثبت‌نام) نشان می‌دهد که مشکلات امنیتی بعضا باعث ایجاد ترس و کم‌رنگ شدن حضور مردم در پروسه گردیده است. اغلب در برخی ولایت‌ها، حوادث و واقعاتی که در مراکز آن‌ها اتفاق می‌افتد، تاثیرات مستقیمی بالای پروسه‌ی ثبت‌نام داشته است. چنان‌چه انفجار بمی در نزدیک ولسوالی خوگاینی ولایت ننگرهار سبب شد تا محل ثبت‌نام به‌مدت دو ساعت مسدود گردد. افزون بر آن، تاثیرات آن در روزهای بعدی بالای سطح مشارکت مردم در این محل نیز آشکار بوده است. Read more: یافته های نظارتی پروسه ی ثبت نام، مرحله دوم هفته ی دوم و سوم